• Văn bản của Hội

Công văn phát động cuộc thi Onkyo lần thứ 17

 

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM

––––––––––––––––––

Số:  147 / HNM –TVG

V/v Tham gia viết bài dự thi

 ONKYO lần thứ 17

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                     Hà Nội, ngày 06  tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi: CÁC TỈNH, THÀNH  HỘI

                      CHI HỘI NGƯỜI MÙ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HỘI

 

 

Nhằm thúc đẩy công tác xóa mù chữ Braille, duy trì việc phát triển văn hóa đọc và viết của người mù. Đồng thời tạo sự giao lưu văn hóa, xã hội và chia sẻ thông tin giữa những người mù. Hàng năm Tập đoàn ONKYO, tạp chí “The Braille Mainichi” – Nhật Bản, tài trợ cho Hiệp hội Người mù khu vực châu Á - Thái Bình Dương (WBUAP) tổ chức cuộc thi ONKYO, đây là cuộc thi viết dành cho người mù từ 14 tuổi trở lên thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, năm 2019 cuộc thi được tổ chức lần thứ 17. Trong nhiều năm qua Hội Người mù Việt Nam đã tích cực phát động cuộc thi đến hội viên và thu được kết quả tốt về chất lượng cũng như phong trào. Trung ương Hội phát động cuộc thi ONKYO lần thứ 17 đến các Tỉnh, Thành hội với nội dung như sau: Có 4 chủ đề để thí sinh lựa chọn

 1.  Vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống khi bị mù, bạn có thể (hoặc đã) đóng góp gì cho xã hội?
 2. Tầm quan trọng và ý nghĩa của chữ Braille trong kỷ nguyên công nghệ thông tin và trong cuộc sống hàng ngày.
 3. Viết về người/tổ chức đã giúp bạn có được cuộc sống thành công ngày hôm nay.
 4. Âm nhạc đã hình thành cuộc sống của bạn và thay đổi nhận thức của xã hội về người mù như thế nào?

Người viết cần lựa chọn 1 trong 4 chủ đề sao cho những sự kiện được nêu trong bài viết là những việc có thực đã diễn ra, đem lại hiệu quả tích cực trong cuộc sống của tác giả.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, Trung ương Hội đề nghị các Tỉnh, Thành hội tích cực triển khai cuộc thi phù hợp với điều kiện của đơn vị mình như:  Tổ chức cuộc thi tại các hội cơ sở, tuyển chọn thí sinh tham dự tại Tỉnh, Thành hội, lựa chọn bài dự thi xuất sắc về Trung ương Hội; Những đơn vị không có điều kiện tổ chức tại cơ sở, lựa chọn những tấm gương tiêu biểu, những cây bút có kinh nghiệm, đôn đốc thí sinh ở nhóm tuổi A tích cực hơn để viết bài tham dự, .. một số đơn vị trong nhiều năm qua không triển khai cuộc thi cần tích cực hơn tạo điều kiện cho hội viên được tham gia các hoạt động chung trong toàn Hội, cũng là dịp mỗi cấp Hội đôn đốc công tác mở lớp xóa mù chữ Braille, khuyến khích hội viên thường xuyên sử dụng chữ Braille trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Khi triển khai cuộc thi ban tổ chức, cần phổ biến kỹ thể lệ cuộc thi cũng như lưu ý một số vấn đề sau:

 • Bám sát chủ đề đã chọn, để bài viết có trọng tâm tùy từng chủ đề, cần nêu bật hiệu quả của chữ Braille, công nghệ thông tin hoặc âm nhạc đối với người mù. Từ đó làm thay đổi nhận thức của xã hội đối với tổ chức Hội và người mù.
 • Nội dung viết không giải trình về cấu tạo hệ thống chữ Braille.
 • Không viết rườm rà các mặt tiêu cực đối với người mù.
 • Những bài viết gửi về Trung ương Hội, các Tỉnh, Thành hội nên góp ý với tác giả bài viết, để hoàn thiện hơn về nội dung cũng như đảm bảo đúng thể lệ cuộc thi.
 • Mỗi Tỉnh, Thành hội tuyển chọn từ 1 đến 2 bài viết xuất sắc nhất lưu ý cân đối giữa 02 nhóm tuổi, gửi về Ban Tuyên văn giáo Trung ương Hội trước ngày 20/06/2019
 • Hội đồng tuyển chọn của Trung ương Hội sẽ tuyển chọn 5 bài viết có chất lượng tốt nhất trong số những bài tham dự, dịch sang tiếng Anh và gửi đi dự thi tại Hiệp hội Người mù thế giới khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Thông tin cuộc thiđược đăng tải trên trang web của Hội Người mù Việt Nam www.hnmvn.vn

Mọi vướng mắc liên hệ với Ban Tuyên Văn Giáo Trung ương hội theo số máy

0243 733 3697. (Kèm theo công văn này là thể lệ cuộc thi).

 

Nơi nhận:

     

 • Như kính gửi;
 • Lưu vt – Tvg.

     

 

                  

 

                               TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI

                          CHỦ TỊCH

             

                      (Đã ký)

 

                                   

                                                     Phạm Viết Thu

 

 

 

 

 

 

 

THỂ LỆ VÀ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI ONKYO 17

(Kèm theo công văn số 147 /HNM - TVG ngày 06 tháng 5 năm 2019)

------------------------------------

 1. Thể lệ
 1. Chủ đề: Cuộc thi có 4 chủ đề như  sau (Ghi rõ chủ đề bạn chọn, trong trường hợp đặt tiêu đề khác với chủ đề cần ghi thêm tên chủ đề trong bài viết):
 1. Vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống khi bị mù, bạn có thể (hoặc đã) đóng góp gì cho xã hội?
 2. Tầm quan trọng và ý nghĩa của chữ Braille trong kỷ nguyên công nghệ thông tin và trong cuộc sống hàng ngày.
 3. Viết về người/tổ chức đã giúp bạn có được cuộc sống thành công ngày hôm nay.
 4. Âm nhạc đã hình thành cuộc sống của bạn và thay đổi nhận thức của xã hội về người mù như thế nào?
 1. Đối tượng: Cuộc thi dành cho mọi đối tượng người mù thuộc hai nhóm tuổi: Nhóm A từ 14- 25 tuổi và nhóm B từ 26 tuổi trở lên.
 2. Qui định bài viết:
 • Bài dự thi viết bằng chữ Braille (chữ đủ) trên bảng viết và dùi hoặc chữ Braille vi tính. Không sai chính tả và không bị lỗi chữ nổi. Bài viết trên một mặt khổ giấy 21 x 28cm (bằng khổ giấy của Tạp chí Đời Mới của TW Hội), bài được ghim và dán gáy đẹp mắt.
 • Bài dài khoảng 700 - 1000 từ khi chuyển sang tiếng Anh. Kèm theo bài dự  thi bằng chữ Braille là bản in đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 và bản mềm.
 • Bài dự thi phải là bài gốc, mỗi người chỉ được tham dự một bài.
 1. Nội dung: Bài dự thi là những câu chuyện người thực việc thực, những tâm sự của chính tác giả. Cách viết ngắn gọn, súc tích nêu các sự kiện đã xảy ra đối với mình liên quan đến chữ Braille và theo các chủ đề nói trên.
 2.  Thông tin cá nhân: Các thông tin cá nhân sau đây được ghi ở trang nhất của các bài dự thi bằng cả hai loại chữ, nếu thiếu thông tin, bài thi sẽ bị từ chối:
 1. Họ và tên (theo giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc các văn bản pháp lý)
 2. Tuổi
 3. Giới tính.
 4. Nghề nghiệp (học sinh, sinh viên hay nghề khác):
 5. Tên tổ chức, tên trường hiện đang sinh hoạt, làm việc hoặc học tập.
 6. Địa chỉ thường trú, tạm trú hoặc nơi liên hệ.
 1. Số lượng: Mỗi Tỉnh, Thành hội gửi tham dự tại Trung ương hội từ 1 đến 2 bài, trong đó nên có 01 bài tác giả dưới 26 tuổi. Người dự thi gửi bài cho Tỉnh, Thành hội, sau khi tuyển chọn, các Tỉnh, Thành  hội đóng dấu treo vào trang nhất bài dự thi bằng chữ Braille. (Nếu đơn vị nào gửi quá 2 bài Trung ương Hội sẽ bốc ngẫu nhiên 2 để bài tham dự )
 2. Thời gian và hình thức:
  1.  Gửi bài cho Trung ương Hội theo 2 hình thức
 •  Gửi bưu điện: Bài dự thi bằng chữ Braille và bản đánh máy vi tính theo địa chỉ Ban Tuyên Văn giáo Hội Người mù Việt Nam – 139 Nguyễn Thái Học – Ba Đình - Hà Nội.
 • Gửi email:  bantvg@gmail.com
  1. Thời gian gửi bài dự thi trước ngày 20/6/2019, tính theo dấu bưu điện, hoặc thời gian trên email.
 1. Giải thưởng
 1. Những bài dự thi do các Tỉnh, Thành hội gửi về Trung ương Hội đều nhận được quà của Trung ương Hội.
 2. Giải thưởng của cuộc thi khu vực sẽ được trao cho 07 bài hay nhất thuộc cả hai nhóm tuổi:
 • Giải Otsuki (Giải đặc biệt)  trị giá 1000 USD + Bằng khen (Giải này sẽ được trao cho 1 bài viết xuất sắc nhất từ 2 nhóm tuổi)
 • 2 Giải Tác phẩm xuất sắc: 500 USD + Bằng khen (dành cho mỗi nhóm tuổi một giải)
 • 4 Giải Tác phẩm hay:

     02 giải 200 USD + Bằng khen (dành cho nhóm tuổi A)

     02 giải 300 USD + Bằng khen (dành cho nhóm tuổi B)

      --------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 


Hưởng ứng ngày cây gậy trắng quốc tế

Hưởng ứng ngày cây gậy trắng quốc tế

Khắc phục quạt điện chạy chậm /

Sau một thời gian sử dụng, quạt điện không còn chạy với tốc độ nhanh, ổn định như lúc mới mua. Có thể lúc chậm, lúc nhanh. Nguyên nhân có thể do quạt bị bám nhiều bụi bẩn, khô dầu, hỏng động cơ bạc,...

6 bài thuốc cổ phương giúp chị em đẹp hơn /

Làm đẹp luôn là nhu cầu cần thiết của chị em. Người phụ nữ không chỉ đẹp cho mình mà là đẹp cho cả “nửa kia” và cho xã hội. Ngày nay, khi nhân loại đang có xu hướng sử dụng những phương pháp, nguyên...

Một số mẹo làm tăng tuổi thọ của pin điện thoại /

Tăng tuổi thọ cho pin điện thoại không phải là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, nếu bạn tuân thủ những cách dưới đây, việc kéo dài thời gian cho pin sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Chìa khóa của thành công /

Nhìn nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của đôi vợ chồng ấy, ít ai nghĩ rằng họ lại là hai con người đã bất hạnh mất đi đôi mắt. Với cách nói chuyện thông minh, dí dỏm, họ luôn truyền cho người đối diện...

Cô gái khiếm thị và ước mơ trở thành nhà báo /

Gặp em lần đầu tiên tại lớp cộng tác viên báo chí K76 do Trung tâm Đào tạo Phục hồi chức năng cho người mù tổ chức, ấn tượng đầu tiên của tôi về em đó là cô gái tràn đầy năng lượng, sự lạc quan, tự...

Thoát nghèo từ mô hình tráng bánh đa /

Được tham gia vào tổ chức hội, được học chữ, học nghề rồi có thêm đồng vốn cùng với sự cố gắng và nghị lực của bản thân, anh Đặng Quý Tỵ ở xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua những khó...