Ảnh bìa

Tuyên bố của Hiệp hội Người mù thế giới nhân Ngày An toàn của cây gậy Trắng năm 2020

Hiệp hội Người  mù thế giới (WBU) cùng các tổ chức, cá nhân trên thế giới kỉ niệm ngày An toàn của cây gậy trắng vào thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Ngày An toàn của cây gậy trắng nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của cây gậy trắng như một công cụ để sống độc lập cho người mù và người kém mắt.

Khi thế giới vật lộn với tác động của COVID-19, chúng tôi nhân dịp này nhắc nhở các nhà hoạch định chính sách và luật pháp cũng như tất cả các bên liên quan để đảm bảo rằng việc thiết kế MỚI hoặc thiết kế lại cơ sở hạ tầng phù hợp, tuân thủ các giao thức ứng phó COVID-19, cần xem xét một cách TỔNG THỂ và phù hợp với mọi người. Tất cả chúng ta cần phải điều chỉnh theo “trạng thái bình thường mới” và trong quá trình đó, cần đảm bảo rằng: Không ai bị bỏ lại phía sau.

Ví dụ: trong báo cáo khảo sát tháng 8 năm 2020 của chúng tôi: Hãy lên tiếng: cuộc sống của chúng ta, tiếng nói của chúng ta, học hỏi từ Covid-19 thông qua trải nghiệm của những người mù và kém mắt trên toàn thế giới, một trong những thách thức được người trả lời nhấn mạnh là các quy định mới như Hướng dẫn xếp hàng và điểm đánh dấu khoảng cách đã không tính đến các tính năng hỗ trợ tiếp cận cho những người mù hoặc kém mắt. Một người được hỏi nói rằng “Những điểm đánh dấu này không có dấu hiệu nổi nên tôi không thể cảm nhận được chúng bằng gậy của mình và con chó của tôi không biết tìm kiếm những điểm đánh dấu này”.

Trong nhiệm vụ quản lý COVID-19 và tác động của nó, các quốc gia thành viên không được quên nghĩa vụ của mình được ghi trong Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (UNCRPD), cụ thể hơn là Điều 9 yêu cầu các quốc gia xác định và loại bỏ các trở ngại, rào cản và đảm bảo rằng người khuyết tật có thể tiếp cận với môi trường, phương tiện giao thông và các phương tiện công cộng; Điều 19 quy định rằng người khuyết tật phải có khả năng sống độc lập, được hòa nhập vào cộng đồng. Ngoài ra, Mục tiêu 11 trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các thành phố và các khu định cư của con người trở nên toàn diện và an toàn cho tất cả mọi người. Các quốc gia cần nỗ lực để đạt được mục tiêu này vì khả năng tiếp cận tổng thể sẽ loại bỏ được một số thách thức mà người mù và kém mắt sử dụng gậy trắng đang gặp phải.

Khi chúng tôi kỉ  niệm ngày Cây gậy trắng, chúng tôi hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách nhận ra tầm quan trọng của quyền của người mù và kém mắt được đi lại một cách độc lập và an toàn với cây gậy trắng trong một môi trường có thể tiếp cận rộng rãi, còn những người mù và kém mắt hiểu được giá trị, tầm quan trọng của cây gậy trắng và giữ nó được vệ sinh vì sự an toàn của tất cả mọi người.

Các mẹo khác về định hướng và di chuyển, an toàn cá nhân trong thời gian Covid-19 có tại WBU Facebook.

https://www.facebook.com/watch/?v=635697946986957&extid=HbWXHJ

                                                Đinh Việt Anh dịch