Ảnh bìa

Công văn số 118/HNM –TVG về việc đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao trong các cấp Hội

 

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM

––––––––––––––––––

Số: 118/HNM –TVG

V/v đẩy mạnh các hoạt

động thể dục, thể thao trong các cấp Hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                     Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các tỉnh, thành Hội;

- Trung tâm Đào tạo cán bộ PHCN cho người mù;

- Chi hội Người mù trực thuộc Trung ương Hội.

 

Việc tập luyện thể dục, thể thao có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi con người. Hoạt động này không chỉ góp phần tăng cường sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng, rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tập thể và khơi dậy ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được như báo cáo hàng năm đã nêu, phong trào thể dục thể thao trong toàn Hội còn nhiều hạn chế như: Phong trào thể thao quần chúng phát triển chưa đồng đều; tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên còn khiêm tốn. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện, kinh phí để các đơn vị tổ chức các bộ môn thể thao phù hợp với người mù còn thiếu thốn…

Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn Hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, đồng thời giúp cho cán bộ, hội viên có sức khỏe tốt, từ đó, tham gia học tập, công tác, lao động, đạt hiệu quả cao hơn, góp phần xây dựng hình ảnh người khiếm thị năng động, tự tin hòa nhập cộng đồng, Trung ương Hội đề nghị các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm sau.

1.     Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên về vai trò, tác dụng của thể dục thể thao nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào và chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý, nâng cao sức khỏe thể chất, trí tuệ cho bản thân như: Thể dục buổi sáng, yoga, đi bộ, xà đơn, chống đẩy (hít đất), nhảy dây, bơi lội, cử tạ, khiêu vũ, cờ vua, cờ tướng…

2.     Báo cáo, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân hảo tâm, tích cực tuyên truyền các hoạt động thể dục, thể thao của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng, để huy động sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ luyện tập, kinh phí tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, các giải phong trào trong các đơn vị nhân các ngày lễ lớn, kỷ niệm ngày thành lập Hội, ngày Người khuyết tật Việt Nam, Quốc tế Người khuyết tật …

3.  Tổ chức tốt các hoạt động tập luyện, giao lưu, thi đấu thể thao, thành lập các Câu lạc bộ thể dục, thể thao phù hợp với người mù.

       Một số bộ môn thể thao phù hợp có thể tổ chức giao lưu, thi đấu như kéo co, nhảy bao bố, khiêu vũ thể thao, bóng lăn, bóng đá có chuông, cờ vua, cờ tướng…Bộ môn cá nhân: xà đơn, chống đẩy, cử tạ, ném lao, ném đĩa…

4.     Chủ động đề xuất, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để được giúp đỡ, bồi dưỡng các hội viên có năng khiếu tham gia các giải thể thao người khuyết tật các tỉnh, toàn quốc và quốc tế với một số bộ môn sở trường của người mù: cờ vua, cờ tướng, điền kinh, bơi lội, cử tạ, khiêu vũ thể thao…

Nhận được công văn, đề nghị các Tỉnh, Thành hội, Trung tâm và Chi hội trực thuộc xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thể thao quần chúng, tổ chức giao lưu, thi đấu một số bộ môn tập thể, cá nhân phù hợp, tạo khí thế, tinh thần thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó, cùng nhau xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hòa nhập cộng đồng.

 

Nơi nhận:

     

-  Như kính gửi;

-  Lưu vt – Tvg.

     

 

                  

 

                               TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI

                         KT. CHỦ TỊCH

                       P. CHỦ TỊCH

            

                  (Đã ký)     

 

            

                                                    Đinh Việt Anh