Ảnh bìa

Tin nổi bật và những tin mới nhất

Tin nổi bật

Hình ảnh: Một số hoạt động nổi bật của Hiệp hội Người mù khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ 2016-2021
Một số hoạt động nổi bật của Hiệp hội Người mù khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ 2016-2021

Cùng với Hiệp hội Người mù ở các khu vực khác trên thế giới, trong nhiệm kì qua, Hiệp hội Người mù khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã luôn nỗ lực đẩy mạnh các mặt hoạt động và thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Trước hết, Hiệp hội đã làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người mù, người kém mắt trong toàn khu vực.

Tin mới nhất

Hoạt động của Hội

Giới thiệu

Thư viện

Văn bản