Ảnh bìa

Tổ chức

Hội Người mù Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III

Sáng 06/10/2020, Trung ương Hội Người mù Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025.

Lao động việc làm

Tuyên truyền Văn hóa Giáo dục

Quan hệ quốc tế

Phụ nữ và trẻ em

Trung tâm ĐTPHCN cho người mù

Trung tâm Đào tạo PHCN cho người mù tiếp nhận trang thiết bị phòng thu âm và kí túc xá

Sáng 31/10/2019, Trung tâm Đào tạo PHCN cho người mù thuộc Hội Người mù Việt nam tổ chức lễ tiếp nhận hòng thu âm và một số trang thiết bị của ký túc xá do tổ chức từ thiện Thánh hữu ngày sau (LDSC) tài trợ.