Ảnh bìa

Thông tin về các suất học bổng Chính phủ Australia năm 2021

Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn năm 2021/niên khóa 2022 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/2/2021 đến ngày 30/4/2021.

   Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu ích lâu dài với Australia. Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ ở Australia, khóa học bắt đầu năm 2022.

Các ứng viên được trao học bổng sẽ học chương trình thạc sĩ tại một trường đại học của Australia do họ lựa chọn. Các lĩnh vực học tập ưu tiên để phục vụ cho sự phát triển của Việt Nam bao gồm: quản trị và phát triển kinh tế, hạ tầng và giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu và đổi mới. Các học bổng này dành cho chương trình học toàn thời gian.

Các ứng viên được đánh giá dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển tại Việt Nam. Ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đạt tối thiểu IELTS 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương.

Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu. Ứng viên là nữ, người khuyết tật, người từ vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng (có các tiêu chí ưu tiên cụ thể).

Vui lòng xem thông tin chi tiết về các tiêu chí hợp lệ và các điều kiện xin học bổng được đăng trên trang web Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam: http://australiaawardsvietnam.org/.

Hồng Hải