Ảnh bìa

Tạp chí Đời mới tháng 7 năm 2020

Phần 1 : Giới thiệu chương trình
Phần 2 : Trang tin
Phần 3 : Lễ tổng kết và trao giải ( Gia đình đọc sách,gắn kết yêu thương )
Phần 4 : 50 Năm HNM Hải Phòng vững bước đi lên
Phần 5 : Cô gái khiếm thị giành giải nhất cuộc thi Quốc tế
Phần 6 : Trang văn nghệ
Phần 7 : Phổ biến kiến thức
Phần 8 : Đất nước con người
Phần 9 : Trang Quốc tế
Phần 10 : Kết thúc chương trình