Ảnh bìa

Hội người mù tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị thi đua yêu nước

    Thực hiện sự chỉ đạo của TW Hội Người mù Việt Nam, được phép của UBND tỉnh Hải Dương, sáng ngày 03/7/2020 tại Hội trường HNM tỉnh, HNM tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2020-2025.

    Về dự và động viên Hội nghị có ông Lê Văn Cần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ông Phạm Nhật Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo HNM các huyện, thị, thành phố; Các cá nhân điển hình tiên tiến và các phóng viên báo đài địa phương.

    Ảnh : Ông Lê Văn Cần Phó chủ tịch UBMMTQ tỉnh phát biểu động viên tại hội nghị

     5 năm qua, phong trào thi đua của Hội đã kịp thời khích lệ, động viên và tạo môi trường để người mù Hải Dương phấn đấu vươn lên. Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao dân trí, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống của người mù, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động của Hội được TW Hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp hội ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Ảnh : Ông Phạm Nhật Thanh PGĐ sở Nội vụ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua

    Tại Hội nghị này, Trung ương Hội đã trao Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh trao bằng khen cho 2 tập thể và 03 cá nhân; HNM tỉnh tặng 11 giấy khen cho các cá nhân là nhân tố điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của Tỉnh hội Hải Dương giai đoạn 2015 - 2020.

Hà Quốc Đoàn