Ảnh bìa

Công văn phát động và Thể lệ cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM

––––––––––––––––––

Số:  239/ HNM –TVG

V/v Phát động cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                     Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các Tỉnh, Thành Hội

 

 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Trong những năm qua, nhiều cấp Hội đã tích cực tham gia các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại địa phương đạt được kết quả tốt, có tác dụng lan tỏa trong xã hội. Thông qua các hoạt động được các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân ủng hộ sách cho thư viện, tủ sách dành cho người mù, tặng các thiết bị nghe, đọc sách cho hội viên giúp cho người mù có thêm những cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức nâng cao dân trí góp phần phát triển văn hóa đọc trong Hội cũng như trong xã hội.

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 4025/CTPH-BVHTTDL-HNMVN ngày 7/10/2019 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người mù Việt Nam về phát triển văn hóa đọc, phục vụ học tập suốt đời cho người khiếm thị. Nhân dịp hướng tới Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền cũng như thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho mỗi cán bộ, hội viên, Trung ương Hội và Vụ Thư Viện phối hợp tổ chức cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2020. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo nên một sân chơi, một diễn đàn cho hội viên và người khiếm thị trên cả nước có cơ hội được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về vai trò của việc đọc và học tập suốt đời, qua đó góp phần phát triển năng lực tự học, nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo; đọc và tự học trong quá trình phát triển trí tuệ, tâm hồn, nhân cách,… vượt qua khó khăn, nghịch cảnh để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Thông qua cuộc thi, khẳng định những giá trị tốt đẹp của việc đọc và tự học đối với sự phát triển của con người, đặc biệt là người khiếm thị.

Trung ương Hội phát động Cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2020, tới các tỉnh, thành Hội với thể lệ kèm theo công văn này

Để thuận lợi cho việc đôn đốc và tập hợp bài dự thi, các Tỉnh, Thành Hội khi gửi bài theo hướng dẫn trong Thể lệ, đồng thời email bài dự thi vào bantvg@gmail.com.

Mọi thông tin liên hệ đ/c Phùng Thị Ngọc Khanh – Phó ban Tuyên văn giáo, điện thoại CQ: 0243 733 3697; DĐ: 0906 22 72 74

Trong thời gian vừa qua, Trung ương Hội cũng đã phát động nhiều cuộc thi đến các đơn vị, tuy nhiên mỗi cuộc thi có mục đích, ý nghĩa riêng. Nhìn chung được các đơn vị hưởng ứng và thu được kết quả cao. Đặc biệt Cuộc thi “Gia đình đọc sách gắn kết yêu thương” 20 thí sinh được nhận điện thoại Vsmat và tổng số tiền thưởng là 35,5 triệu đồng. Cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”  cũng sẽ là một cơ hội để hội viên được tham gia các hoạt động, thể hiện khả năng, nghị lực, nhận các giải thưởng xứng đáng. Nhận được công văn nàyđề nghị các đơn vị tích cực hưởng ứng để triển khai các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và động viên cán bộ, hội viên tham gia Cuộc thi đúng thời hạn và đạt kết quả tốt.

 

     Nơi nhận:

     

-         Như kính gửi;

-         Lưu vt – Tvg.

     

 

                  

 

                               TM. BAN THƯỜNG VỤ

                          CHỦ TỊCH

             

                          (Đã ký)

 

                                   

                                            Phạm Viết Thu  

 

 

 

 

 

THỂ LỆ

Cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

_________________________________________________________

 

 

Để góp phần phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong cộng đồng người khiếm thị; hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2020, Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Người mù Việt Nam tổ chức cuộc thi: “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

I.     MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CUỘC THI

Hiếu học và ham đọc sách là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ bao đời nay, truyền thống tốt đẹp đó đã góp phần hình thành trí tuệ, tâm hồn, nhân cách và phong thái của con người Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người đã tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bằng sự nỗ lực không ngừng tự học, thông thái tinh hoa của nhân loại và dân tộc qua đọc sách báo, Người đã tìm ra con đường đi cho Cách mạng Việt Nam và mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước - Kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân.

Cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2020 được tổ chức nhằm tạo nên một sân chơi, một diễn đàn cho người khiếm thị trên cả nước có cơ hội được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về vai trò của việc đọc và học tập suốt đời, qua đó góp phần phát triển năng lực tự học, nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo; đọc và tự học trong quá trình phát triển trí tuệ, tâm hồn, nhân cách,… vượt qua khó khăn, nghịch cảnh để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Thông qua cuộc thi, khẳng định những giá trị tốt đẹp của việc đọc và tự học đối với sự phát triển của con người, đặc biệt là người khiếm thị.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cuộc thi được tổ chức dành cho hội viên ở các cấp Hội và người khiếm thị trong cả nước

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Cá nhân tham dự Cuộc thi bằng hình thức làm bài trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Từ những tấm gương ham đọc và tự học của các danh nhân qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là tấm gương ham đọc và tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tế của bản thân, Anh (chị) cho biết những suy nghĩ của mình về vai trò của việc đọc và tự học đối với sự phát triển trí tuệ, hình thành nên con người có nhân cách, lối sống lành mạnh, có kỹ năng làm việc hiệu quả?

Câu 2. Anh (chị) hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc đọc, nghe sách nói và tự học suốt đời. Anh (chị) có những đề xuất về các giải pháp, phương pháp để mọi người nói chung và người khiếm thị nói riêng có thể áp dụng trong việc đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại?

Câu 3. Anh (chị) đã và sẽ làm gì để hỗ trợ những người khiếm thị đọc, nghe sách nói và học tập suốt đời?

Câu 4. Kênh “Cùng bạn đọc sách” đã hỗ trợ cho anh(chị) tiếp cận với thông tin, tri thức và học tập suốt đời như thế nào? Những Clip giới thiệu sách và đọc sách nào anh (chị) ấn tượng/thích nhất? Tại sao? Anh (chị) có đề xuất gì để kênh “Cùng bạn đọc sách” hỗ trợ và giúp cho người khiếm thị và gia đình họ trong việc tiếp cận thông tin, tri thức và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời tốt hơn?

2. Hình thức và yêu cầu bài tham dự cuộc thi

Mỗi bài dự thi phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Trả lời đầy đủ các câu hỏi được đặt ra trong nội dung thi.

- Bài dự thi có thể một trong các hình thức sau: viết tay hoặc đánh máy hoặc bằng chữ nổi (độ dài tối thiểu 2.000 chữ, tối đa 5.000 chữ); ghi âm, quay clip (độ dài tối thiểu là 7 phút, tối đa 12 phút).

-  Cung cấp đầy đủ các thông tin về người dự thi (theo mẫu gửi kèm).

3. Sử dụng bài dự thi

a) Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng tác phẩm dự thi đưa vào kênh “Cùng bạn đọc sách”; đăng trên Chuyên trang thư viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tạp chí Đời mới hoặc Cổng thông tin điện tử Hội Người mù Việt Nam.

b) Các bài gửi dự thi không trả lại tác giả. Ban Tổ chức Cuộc thi có toàn quyền sử dụng các bài dự thi, các bài dự thi đạt giải và chọn trưng bày triển lãm để phục vụ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên phạm vi toàn quốc, dưới mọi hình thức và trong các dịp tuyên truyền khác.

c) Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ cho mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc, khuyến khích học tập suốt đời.

d) Cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” không nhằm mục đích thương mại.

e) Trách nhiệm của người tham dự Cuộc thi: Tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi.

              IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1.   Thời gian

- Thời hạn nhận bài dự thi: Từ tháng 15/8/2020 đến 25/9/2020.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp bài dự thi bị thất lạc khi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp quá thời gian quy định.

2. Địa chỉ nhận bài dự thi.

* Bài dự thi có thể gửi về một trong 2 địa chỉ sau:

- Trung ương Hội Người mù Việt Nam, số 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội;

- Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Lưu ý:

- Bài dự thi chỉ được gửi về một trong 2 địa chỉ trên.

- Bài dự thi khi gửi qua đường bưu điện nên gửi bằng thư đảm bảo.

- Khuyến khích thí sinh ngoài gửi bài dự thi theo đường bưu điện có thể gửi về Ban Tổ chức qua email: vanhoadockt@gmail.com

*Thông tin hỗ trợ

- Chị Phùng Thị Ngọc Khanh - Phó Trưởng ban Tuyên Văn giáo, Trung ương Hội Người mù Việt Nam; Điện thoại cơ quan: 0243.733 36 97; Di động: 0906 22 72 74

- Chị Nguyễn Thị Khánh Ly-Chuyên viên Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich;  Điện thoại cơ quan: (0243) 943 82 31- máy lẻ 183; Di động: 0943 13 26 82

3. Kết quả Cuộc thi: Kết quả Cuộc thi được thông báo tới các cấp hội Người mù và đăng trên trang thông tin điện tử của Hội Người mù và của Vụ Thư viện.

4. Tổng kết, trao giải: dự kiến tổ chức vào “Tuần lễ học tập suốt đời” tháng 10/2020 (Thời gian và địa điểm Ban Tổ chức sẽ thông báo sau)

V. GIẢI THƯỞNG

1. Giải chính thức

- 01 giải nhất.

- 02 giải nhì.

- 06 giải ba.

- 40 giải khuyến khích.

2. Giải phụ

- Kinh nghiệm đọc và tự học hiệu quả.

- Ý tưởng đề xuất với kênh “Cùng bạn đọc sách” hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận thông tin, tri thức, học tập suốt đời sáng tạo, hợp lý và hiệu quả.

- Clip hay nhất.

- Giải Cống hiến vì người khiếm thị

3. Hình thức khen thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi trao tặng Giấy chứng nhận và Phần thưởng tương ứng với các giải thưởng cho các cá nhân (Trường hợp ở xa, Ban Tổ chức sẽ gửi Giấy chứng nhận và Phần thưởng theo đường bưu điện).

Những bài thi xuất sắc nhất có thể được tuyển chọn và in thành sách./.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

 

MÃ BÀI DỰ THI

(do Ban Tổ chức ghi)

 

 

THÔNG TIN DỰ THI

CUỘC THI

“ĐỌC VÀ TỰ HỌC SUỐT ĐỜI THEO TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

 

Thông tin của thí sinh dự thi

Họ và tên:...............................................................................................................................................................................................................

Ngày sinh: ............................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….…………………………………….……………………….…

Nghề nghiệp: …………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………

Nơi công tác (nếu có):………………………………….…………………………………….…………………………………………

Trình độ học vấn: …………………………………….…………………………………….…………………………………….…………

Số điện thoại cá nhân (nếu có): ......................................................................................................................................................

Email (nếu có): ..................................................................................................................................................................................................

Một vài nét khát quát về bản thân, hoàn cảnh gia đình của thí sinh dự thi:……….......

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………