Ảnh bìa

Thông báo học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Trường Đại học RMIT

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM

 

 


Số:   86/ HNM-ĐNPNTE

V/v thông báo học bổng đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

                    Kính gửi: Các tỉnh, thành hội

         

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội Người mù Việt Nam và Trường Đại học quốc tế RMIT, nhằm tạo điều kiện cho học sinh khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện ước mơ học đại học với một môi trường đào tạo chất lượng, Trường ĐH RMIT sẽ hỗ trợ 01 suất học bổng toàn phần “Chắp cánh ước mơ” năm 2020 cho người khiếm thị do Hội đề xuất và phối hợp cùng trường tuyển chọn. Suất học bổng này có trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng bao gồm toàn bộ học phí, chi phí hỗ trợ sinh hoạt, máy vi tính; chỗ ở và tiền về thăm quê (nếu cần).

Trung ương Hội thông báo đến các tỉnh, thành hội để phổ biến đến các em khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương mình có mong muốn được học tại trường RMIT để chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu. Đề nghị học sinh đọc kỹ các tiêu chí, điều kiện và yêu cầu về hồ sơ được gửi kèm công văn này.

 Hồ sơ đầy đủ có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ban Đối ngoại, Phụ nữ và trẻ em - Hội Người mù Việt Nam. Hạn nộp hồ sơ muộn nhất là ngày 20/7/2020 (thời gian có thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian kết thúc năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Mọi thông tin chi tiết về học bổng, xin vui lòng liên hệ bà Trần Thị Hồng Hải – Ban Đối ngoại, Phụ nữ và trẻ em qua email: doingoaihnm@gmail.com hoặc điện thoại: 024.38489226, di động: 0977.738687./.

 

Nơi nhận                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI

     - Nh­­ư kính gửi                                                                  KT. CHỦ TỊCH

    - L­­ưu VT, ĐNPNTE                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                              Đinh Việt Anh

 

 

Học bổng Chắp cánh ước mơ – Trường Đại học quốc tế RMIT

 

Giá trị học bổng

·         100% học phí chương trình tiếng Anh và đại học, cùng các khoản phí bắt buộc khác với sinh viên RMIT Việt Nam;

·         Sinh hoạt phí hàng tháng (6 triệu đồng);

·         Chi phí chỗ ở hàng tháng (5 triệu đồng), (nếu cần);

·         Một máy tính xách tay (nếu cần);

·         Chi phí về thăm quê (nếu cần).

 Điều kiện nộp hồ sơ học bổng

·         Quốc tịch Việt Nam;

·         Đã hoàn tất chương trình Trung học phổ thông với điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 7,0/10 trở lên;

·         Gặp khó khăn về tài chính;

·         Được giới thiệu bởi Hội Người mù Việt Nam

Tiêu chí xét học bổng

1. Học lực

·         Thể hiện qua thành tích học tập tại trường hoặc các hoạt động giáo dục có liên quan;

·         Hồ sơ ứng tuyển học bổng được trình bày rõ ràng và mạch lạc.

2. Tiềm năng lãnh đạo và sự chuyên nghiệp

·         Thể hiện qua việc tự ý thức, cũng như tự đặt ra các mục tiêu khả thi về cuộc sống, công việc và học tập;

·         Thể hiện qua việc lãnh đạo, hợp tác và chủ động trong các hoạt động ở trường học và cộng đồng.

3. Phẩm chất cá nhân

·         Thể hiện tính cách tích cực qua việc tham gia các hoạt động ở trường học hoặc cộng đồng.

Lưu ý: Sau khi nhận học bổng, sinh viên không được chuyển sang ngành học khác.

 

Hồ sơ học bổng

 

1.     Đơn ứng tuyển học bổng 

2.     Bản sao công chứng bằng Tốt nghiệp và học bạ Trung học phổ thông

3.     Hai (02) ảnh (3x4cm) chụp sáu tháng gần đây

4.     Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

5.     Sơ yếu lý lịch mới nhất

6.     Chứng chỉ trình độ Anh văn bất kỳ (nếu có)

7.     Giấy tờ chứng minh tình trạng tài chính hiện tại

8.     Hai thư giới thiệu (từ 300 đến tối đa 500 chữ mỗi thư) xác nhận ứng viên đáp ứng các điều kiện nộp hồ sơ học bổng và nêu rõ lý do tại sao ứng viên xứng đáng được trao học bổng căn cứ theo các tiêu chí xét học bổng. Một thư giới thiệu phải từ tổ chức cộng đồng mà bạn đã tham gia ít nhất một năm (các hình thức tham gia có thể gồm làm tình nguyện viên, làm việc tại tổ chức, được bảo trợ, v.v.); thư giới thiệu còn lại phải từ giáo viên hoặc từ trường của ứng viên.

9.     Thư giới thiệu về bản thân: Dựa vào các tiêu chí xét học bổng nêu trên, hãy viết thư tự giới thiệu (từ 300 đến tối đa 500 chữ) giải thích rõ tại sao bạn xứng đáng được trao học bổng. Vui lòng đề cập các điểm sau trong thư:

·         Ngành bạn muốn học và mục tiêu khi vào học tại RMIT Việt Nam;

·         Kiến thức gì trong ngành bạn chọn sẽ giúp bạn đạt mục tiêu;

·         Vì sao bạn xứng đáng được trao Học bổng Chắp cánh ước mơ;

·         Các hoạt động học tập, ngoại khóa ở trường học và cộng đồng, cũng như các hoạt động thể hiện năng lực lãnh đạo của bạn.

 

Đơn đăng ký Học bổng Chắp cánh ước mơ

RMIT – Hội người mù Việt Nam

RMIT – Vietnam Blind Association Opportunity Scholarship Application Form

 

Phần 1. Thông Tin Cá Nhân

Section 1. Personal Information

Họ và tên: __________________________________________________________________

Full name

 

Giới tính:         ☐Nữ                ☐Nam             ☐Khác

Gender                       Female                     Male                     Other

 

Ngày tháng năm sinh (ngày, tháng, năm): _________________________________________

Date of birth (dd/mm/yyyy)

 

Địa chỉ thường trú: ___________________________________________________________

Permanent home address

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Địa chỉ gửi thư:  ☐ Nếu giống địa chỉ hộ khẩu thì đánh dấu vào đây và không điền phần này

Postal address                As above

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Số điện thoại: Di Động______________Nhà________________Cơ Quan________________

Telephone          Mobile                                 Home                                Work        

 

Email: ______________________________________________________________________

 

Bạn dự định sẽ học ngành nào tại RMIT?__________________________________________

What RMIT program are you intending to study?

___________________________________________________________________________

 

Cơ sở RMIT bạn muốn học:                ☐ Saigon South                       ☐ Hanoi

Which RMIT campus will you attend?

 

Phần 2. Thông tin thêm

Section 2. Further Details

 

Bạn có phải là sinh viên khiếm thị?

Are you a visual impaired student?

☐ Có / Yes

☐ Không / No

 

Bạn gặp trở ngại trong phát triển học vấn vì vấn đề tài chính?

Are you experiencing financial difficulties that prevent you from reaching your educational potential?

☐ Có / Yes

☐ Không / No

 

Những trường hợp khác:

Other circumstances that may apply to you

☐ Hoàn cảnh gia đình 

Family difficulties

☐ Khả năng học tập

Ability to study

☐ Khó khăn trong việc tiếp cận cơ sở vật chất giáo dục

Access to educational facilities and resources

☐ Kiến thức và giáo dục

Education

 

Chữ ký:_____________________________________________________________________

Signature

Ngày: ______________________________________________________________________

Date