Ảnh bìa

Học bổng Chính phủ Australia niên khoá 2024/2025

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu ích lâu dài với Australia.

Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2024/niên khóa 2025 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/02/2024 đến ngày 30/04/2024. Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ ở Australia, bắt đầu năm 2025.

Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc thạc sĩ tại một trường đại học Australia do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực then chốt đối với Việt Nam như: nông – lâm – ngư – nghiệp, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, giáo dục, môi trường, biến đổi khí hậu, năng lượng, quản trị và phát triển kinh tế, bình đẳng giới, khuyết tật, y tế, ổn định khu vực và nhân quyền. Các học bổng này dành cho chương trình học toàn thời gian.

Các ứng viên được đánh giá và xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển tại Việt Nam. Chương trình luôn khuyến khích các ứng viên là phụ nữ, người khuyết tật và người yếu thế nộp hồ sơ xin học bổng. Học bổng Chính phủ Australia có chính sách hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho các ứng viên này có cơ hội tiếp cận và tham gia vào chương trình học bổng một cách bình đẳng như những ứng viên khác.

Ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đạt tối thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE Academic tương đương.

Vui lòng xem thông tin chi tiết về các tiêu chí hợp lệ và các điều kiện xin học bổng được đăng trên trang web Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam: http://australiaawardsvietnam.org

Hồng Hải