Ảnh bìa

Tin nổi bật và những tin mới nhất

Tin nổi bật

Hình ảnh: Công tác phụ nữ và trẻ em năm 2023 – nỗ lực và kết quả
Công tác phụ nữ và trẻ em năm 2023 – nỗ lực và kết quả

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, cùng với các mặt hoạt động chung, các cấp Hội luôn có nhiều chương trình thiết thực nhằm chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em mù. Trong đó, việc triển khai và thành lập Ban Công tác phụ nữ và trẻ em là một trong những bước tiến quan trọng, mang tính hệ thống, nhằm nâng cao chất lượng công tác phụ nữ và trẻ em trong hoạt động Hội.

Tin mới nhất

Giới thiệu

Hoạt động của Hội

Thư viện

Văn bản