Ảnh bìa

Giới thiệu

Thông tin chung Hội Người mù Việt Nam (VBA) 

 

Địa chỉ:139 - Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 024 38452060

Số Fax: 024 38452537  E-mail:info@hnm.org.vn 

Website:http://www.hnmvn.vn 

 

Lãnh đạo hội:

 Chủ tịch:Ông Phạm Viết Thu

 Điện thoại: 024 37342395

Các Phó Chủ tịch:

1. Ông Đinh Thanh Tùng , Phó Chủ tịch thường trực

Điện thoại: 024 37333696

2.Bà Đinh Việt Anh

Điện thoại: 024 38489827

Giới thiệu:Là một tổ chức đặc thù, Hội Người mù Việt Nam được thành lập theo quyết định số 190/NV ngày 16/4/1969 của Bộ Nội Vụ