Ảnh bìa

Video

50 Năm đoàn kết kiên trì nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ và hạnh phúc người mù

50 Năm đoàn kết kiên trì nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ và hạnh phúc người mù

Hội người mù Việt Nam - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Hội người mù Việt Nam - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thắp sáng niềm tin và khát vọng hòa nhập cộng đồng

Thắp sáng niềm tin và khát vọng hòa nhập cộng đồng