Ảnh bìa

HNM tỉnh Hải Dương tập huấn Kỹ thuật sử dụng cây gậy định hướng cho hội viên

Ảnh : Một số hình ảnh về lớp tập huấn tại huyên Ninh Giang

Thực hiện cam kết trao tặng gậy đúng đối tượng, tổ chức tập huấn, động viên hội viên thường xuyên sử dụng gậy, Tỉnh hội Hải Dương đã xây dựng kế hoạch tập huấn kỹ thuật sử dụng cây gậy định hướng cho người mù tại 12 đơn vị huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Mỗi đơn vị mở một lớp với 20 học viên, thời gian tập huấn trong hai ngày. Tài liệu tập huấn do Trung tâm Đào tạo cán bộ PHCN của Trung ương Hội cung cấp.

Ảnh : Lớp tập huấn tại Huyện Ninh Giang

Qua việc tổ chức hai lớp tại Huyện hội Ninh Giang và Nam Sách, Tỉnh hội sẽ rút kinh nghiệm triển khai tại các đơn vị còn lại để nội dung tập huấn thật sự bổ ích, hiệu quả. Chương trình được triển khai từ giữa tháng 3 và sẽ kết thúc trong tháng 5/2022. Năm 2021, Tỉnh hội Hải Dương được trao tặng 240 cây gậy trắng theo chương trình sáng kiến Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động.

Hà Quốc Đoàn