Ảnh bìa

Tạp chí Đời Mới tháng 1 năm 2021

Phần 1 : Giới thiệu chương trình
Tải xuống Phần 2 : Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội
Tải xuống Phần 3 : Trang tin
Tải xuống Phần 4 : Phản ánh về Hội thi Tin học toàn quốc lần thứ II
Tải xuống Phần 5 :Kết quả nổi bật trong công tác Tuyên giáo
Tải xuống Phần 6 : Vượt qua khó khăn hoàn thành tốt công tác Đối ngoại
Tải xuống Phần 7 : Trang văn nghệ
Tải xuống Phần 8 : Phổ biến kiến thức
Tải xuống Phần 9 : Đất nước con người
Tải xuống Phần 10 : Trang Quốc tế
Tải xuống Phần 11 : Kết thúc chương trình
Tải xuống