Ảnh bìa

Tạp chí Đời Mới tháng 5 năm 2023

Phần 1: Giới thiệu chương trình
Tải xuống Phần 2: Trang tin
Tải xuống Hội thảo Massage người mù khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16 tại Hà Nội
Tải xuống Phần 4: Đồng hành cùng học sinh khiếm thị
Tải xuống Phần 5: Cơ hội nghề nghiệp mới cho người mù
Tải xuống Phần 6: Làm theo lời Bác
Tải xuống Phần 7: trang văn nghệ
Tải xuống Phần 8: Phổ biến kiến thức
Tải xuống Phần 9: Đất nước con người
Tải xuống Phần 10: Trang Quốc tế
Tải xuống Phần 11: Kết thúc chương trình
Tải xuống