Ảnh bìa

Tạp chí Đời Mới tháng 7 năm 2020

Phần 1 : Giới thiệu chương trình
Tải xuống Phần 2 : Trang tin
Tải xuống Phần 3 : Lễ tổng kết và trao giải ( Gia đình đọc sách,gắn kết yêu thương )
Tải xuống Phần 4 : 50 Năm HNM Hải Phòng vững bước đi lên
Tải xuống Phần 5 : Cô gái khiếm thị giành giải nhất cuộc thi Quốc tế
Tải xuống Phần 6 : Trang văn nghệ
Tải xuống Phần 7 : Phổ biến kiến thức
Tải xuống Phần 8 : Đất nước con người
Tải xuống Phần 9 : Trang Quốc tế
Tải xuống Phần 10 : Kết thúc chương trình
Tải xuống