Ảnh bìa

Tạp chí Đời Mới tháng 9 năm 2021

Phần 1: Giới thiệu chương trình
Tải xuống Phần 2: Trang tin
Tải xuống Phần 3: Hỗ trợ hội viên trong thời gian giãn cách xã hội
Tải xuống Phần 4: Những điểm mới về chính sách học phí
Tải xuống Phần 5: Cô gái khiếm thị đi tìm chi thức
Tải xuống Phần 6: Trang văn nghệ
Tải xuống Phần 7: Phổ biến kiến thức
Tải xuống Phần 8: Đất nước con người
Tải xuống Phần 9: Trang Quốc tế
Tải xuống Phần 10: Kết thúc chương trình
Tải xuống