Ảnh bìa

Tập huấn công tác Hội tại tỉnh Nam Định

Sáng 28/4/2023, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập, Hội Người mù tỉnh Nam Định tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng, công tác vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm và công tác kiểm tra cho 35 cán bộ là Chủ tịch, Ủy viên kiểm tra và cán bộ chuyên trách tại các đơn vị cùng  văn phòng Tỉnh hội. Buổi sáng, các đại biểu được tập huấn về công tác thi đua khen thưởng và công tác vay vốn; buổi chiều, tìm hiểu về công tác kiểm tra.

Các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như bày tỏ vướng mắc trong quá trình triển khai các nội dung trong công tác Hội, đặc biệt là công tác vay vốn.

Mai Văn Ngạch