Ảnh bìa

Thông báo tuyển nhóm chuyên gia trong nước thực hiện các chương trình Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho NKT

Nhóm chuyên gia sẽ giúp người khuyết tật nắm được một số chính sách, quy định chung được nêu trong một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm và y tế, nhấn mạnh những chính sách dành riêng cho NKT như Luật BHYT; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Việc làm; Luật Giáo dục nghề nghiệp …; cũng như tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các tình huống cụ thể mà họ đang gặp phải trong cuộc sống; BQL dự án tuyển nhóm chuyên gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý trong các lĩnh vực lao động, việc làm và y tế.

Hội Người mù Việt Nam xây dựng dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và trợ giúp pháp lí về lao động, việc làm, thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục cho người khuyết tật” nhằm nâng cao nhận thức, tư vấn và hỗ trợ pháp lý về chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực lao động, việc làm, y tế, giáo dục cho NKT và những người liên quan; đồng thời, đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực nêu trên.

Dự án được Quỹ JIFF tài trợ. Quỹ JIFF là một trong hai hợp phần của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), do Liên minh Châu Âu tài trợ và Ban Thư ký Quỹ JIFF, đặt tại OXFAM quản lý thực hiện.

1. Mục tiêu tập huấn

Nhằm giúp người khuyết tật nắm được một số chính sách, quy định chung được nêu trong một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm và y tế, nhấn mạnh những chính sách dành riêng cho NKT như Luật BHYT; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Việc làm; Luật Giáo dục nghề nghiệp …; cũng như tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các tình huống cụ thể mà họ đang gặp phải trong cuộc sống; BQL dự án tuyển nhóm chuyên gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý trong các lĩnh vực lao động, việc làm và y tế.

2. Nội dung công việc

Nhóm chuyên gia tư vấn có trách nhiệm:

- Phân công nhiệm vụ, nội dung/lĩnh vực tư vấn của mỗi cá nhân trong nhóm

- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật; các Luật, thông tư, nghị định liên quan đến các lĩnh vực y tế, lao động, việc làm.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ pháp lý cụ thể.

- Thiết kế bài giảng, cách thức tư vấn, hỗ trợ pháp lý phù hợp, tiếp cận cho đối tượng là NKT, trong đó người khiếm thị chiếm phần lớn.

- Tiến hành tư vấn, hỗ trợ pháp lý trong 02 buổi (dự kiến ngày 22/4 và 29/4/2021) tại TP Hà Nội.

3. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm công tác của chuyên gia

Nhóm chuyên gia tư vấn phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Là luật sư và/hoặc có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về y tế, công tác xã hội;

- Có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực liên quan;

- Có kinh nghiệm làm việc với NKT ít nhất 03 năm;

- Có khả năng trình bày, thuyết trình tốt;

- Nắm rõ các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực lao đông, việc làm và y tế;

- Có khả năng tổng hợp và tư vấn, trả lời các câu hỏi, tình huống thực tiễn của NKT

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

4. Thời gian, địa điểm tập huấn:

Thời gian tổ chức tập huấn là 02 buổi, dự kiến ngày 22/4 và 29/4/2021, tại Hà Nội.

Thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn cụ thể sẽ được Ban quản lý dự án thông báo sau.

 

5. Cách thức và thời hạn gửi hồ sơ

Ứng viên gửi Lí lịch khoa học/CV và đề cương tập huấn về Hội Người mù Việt Nam – số 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua email: haitranvba@gmail.com trước ngày 10 tháng 04 năm 2021.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ bà Trần Thị Hồng Hải – Ban Đối ngoại, Phụ nữ và trẻ em

Điện thoại: 024.38489226

Di động: 0977738687

Email: haitranvba@gmail.com