Ảnh bìa

Tỉnh hội Thái Bình tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác Hội

Ngày 09/11/2023, Tỉnh hội Thái Bình tổ chức Tập huấn cán bộ cho 60 học viên là lãnh đạo, cán bộ đang làm việc tại Tỉnh hội, các Huyện, Thành hội và chi hội trưởng các xã, phường trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam đã đến dự và trực tiếp tập huấn về Điều lệ Hội Người mù Việt Nam; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội; Quyết định số 388/QĐ-HNM ngày 06/11/2023 của Hội về việc ban hành tiêu chuẩn Uỷ viên BCH các cấp Hội.

Ảnh: Đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam truyền đạt những nội dung của các văn bản quan trọng trong công tác cán bộ và công tác Hội nói chung.

Các đại biểu cũng đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Người mù Thái Bình.

Ngoài ra, học viên còn được giải đáp một số câu hỏi trong quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban bí thư về Quy chế tổ chức hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Phạm Thắm