Ảnh bìa

Tỉnh hội Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

Ngày 24/5/2024. Hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 50 ủy viên ban chấp hành các cấp Hội.

Tại hội nghị, giảng viên trường Chính trị tỉnh đã chia sẻ tới các học viên về những văn bản quy định pháp luật liên quan đến người khuyết tật và tổ chức Hội cũng như các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng đồng cảm, kỹ năng thích ứng, kỹ năng quản lý tài chính và kỹ năng hòa nhập với cộng đồng xã hội.

Qua  lớp tập huấn, học viên được trang bị những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản trong công tác quản lý vận dụng hiệu quả vào việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Hội trong tình hình mới.

Lê Văn Tùng