Ảnh bìa

Tập huấn cho Hội Người mù tỉnh Kiên Giang

Từ ngày 06/5 đến ngày 09/5, Trung tâm Đào tạo cán bộ Phục hồi chức năng cho người mù trực thuộc Trung ương hội đã tổ chức đợt tập huấn kĩ năng soạn thảo và quản lý dự án cùng một số kĩ năng làm việc và xây dựng một số loại văn bản hành chính thường gặp cho các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên BCH, cán bộ văn phòng Hội Người mù tỉnh Kiên Giang.

Sau hơn 3 ngày tập huấn, với tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, hăng say của cả giáo viên Trung tâm và học viên, lớp học đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Các học viên đều đã chủ động đặt những câu hỏi, những tình huống, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác. Với việc trao đổi trực tiếp, cởi mở, thẳng thắn cùng sự hỗ trợ của giáo viên, anh chị em đã có thể chủ động trả lời và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề đặt ra, biết cách soạn thảo các loại văn bản gắn với các mặt hoạt động Hội.

Là một đơn vị thuộc miền Tây Nam Bộ, được thành lập sau khi Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội ra đời, việc tiếp cận với các nguồn hỗ trợ từ Nhà nước của Tỉnh Hội gặp rất nhiều khó khăn.

Các cán bộ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lại có trình độ học vấn, năng lực không đồng đều, các mặt hoạt động Hội rất khó triển khai thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần cũng như các điều kiện về giáo dục, dạy nghề của bà con, cán bộ, hội viên người mù nơi đây còn vô cùng hạn chế. Song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh hội nhiệm kì mới đã quyết tâm từng bước đưa người mù Kiên Giang thoát khỏi đói nghèo thông qua các hoạt động giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm.

Để làm tốt các nhiệm vụ nói trên thì việc đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội được các đồng chí thường trực Tỉnh hội xác định là nhiệm vụ trọng yếu trước mắt.

Qua đợt tập huấn này, không chỉ giúp các anh, chị em có thêm kiến thức, kĩ năng làm việc mà còn có thêm động lực, niềm tin, sự quyết tâm trên chặng đường xây dựng và phát triển Hội Người mù tỉnh nhà cho dù phía trước còn muôn vàn khó khăn, thách thức.

Ảnh : Thạc sĩ Phạm Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm, tập huấn kĩ năng xây dựng và quản lý dự án cho Hội Người mù tỉnh Kiên Giang

Sau hơn 3 ngày tập huấn, với tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, hăng say của cả giáo viên Trung tâm và học viên, lớp học đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Các học viên đều đã chủ động đặt những câu hỏi, những tình huống, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác. Với việc trao đổi trực tiếp, cởi mở, thẳng thắn cùng sự hỗ trợ của giáo viên, anh chị em đã có thể chủ động trả lời và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề đặt ra, biết cách soạn thảo các loại văn bản gắn với các mặt hoạt động Hội.

Là một đơn vị thuộc miền Tây Nam Bộ, được thành lập sau khi Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội ra đời, việc tiếp cận với các nguồn hỗ trợ từ Nhà nước của Tỉnh Hội gặp rất nhiều khó khăn.

Các cán bộ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lại có trình độ học vấn, năng lực không đồng đều, các mặt hoạt động Hội rất khó triển khai thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần cũng như các điều kiện về giáo dục, dạy nghề của bà con, cán bộ, hội viên người mù nơi đây còn vô cùng hạn chế. Song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh hội nhiệm kì mới đã quyết tâm từng bước đưa người mù Kiên Giang thoát khỏi đói nghèo thông qua các hoạt động giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm.

Để làm tốt các nhiệm vụ nói trên thì việc đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội được các đồng chí thường trực Tỉnh hội xác định là nhiệm vụ trọng yếu trước mắt.

Qua đợt tập huấn này, không chỉ giúp các anh, chị em có thêm kiến thức, kĩ năng làm việc mà còn có thêm động lực, niềm tin, sự quyết tâm trên chặng đường xây dựng và phát triển Hội Người mù tỉnh nhà cho dù phía trước còn muôn vàn khó khăn, thách thức.

   

Huyền Trang