Ảnh bìa

Trung tâm Đào tạo cán bộ Phục hồi chức năng cho người mù

   Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội vừa cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho người mù.

          Theo đó, 3 ngành nghề được đăng ký cấp giấy chứng nhận gồm: Xoa bóp bấm huyệt, Tin học văn phòng và Công tác Xã hội.

          Ngoài việc đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị cho các hoạt động giảng dạy và học tập, Trung tâm còn chủ động trong việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo đã qua thẩm định cho từng ngành nghề đăng ký hoạt động; từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật.

          Với kinh nghiệm hơn 20 năm đào tạo cùng với việc được cấp Giấy chứng nhận Đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐTB&XH thành phố Hà Nội, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ chủ động hơn trong công tác tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ, mở rộng quy mô ngành nghề, chất lượng đào tạo mới cũng như mở rộng thêm đối tượng đào tạo.

Phạm Mai