Ảnh bìa

Công văn học bổng RMIT

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM

 

 


Số: 62/ HNM-ĐNPNTE

V/v thông báo học bổng đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

 

                    Kính gửi: Các tỉnh, thành hội

         

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội Người mù Việt Nam và Trường Đại học quốc tế RMIT, nhằm tạo điều kiện cho học sinh khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện ước mơ học đại học với một môi trường đào tạo chất lượng, Trường ĐH RMIT sẽ hỗ trợ 01 suất học bổng toàn phần “Chắp cánh ước mơ” năm 2021 cho người khiếm thị do Hội đề xuất và phối hợp cùng trường tuyển chọn. Suất học bổng này có trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng bao gồm toàn bộ học phí, chi phí hỗ trợ sinh hoạt, máy vi tính, chỗ ở và chi phí về thăm quê (nếu cần).

Trung ương Hội thông báo đến các tỉnh, thành hội để phổ biến đến các em khiếm thị tại địa phương mình có mong muốn được học tại trường RMIT để chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu. Đề nghị học sinh đọc kỹ các tiêu chí, điều kiện và yêu cầu về hồ sơ được gửi kèm công văn này.

 Hồ sơ đầy đủ có thể gửi qua đường bưu điện, email hoặc nộp trực tiếp cho Ban Đối ngoại, Phụ nữ và trẻ em - Hội Người mù Việt Nam. Hạn nhận hồ sơ muộn nhất là ngày 09/7/2021.

Mọi thông tin chi tiết về học bổng, xin vui lòng liên hệ bà Trần Thị Hồng Hải – Ban Đối ngoại, phụ nữ và trẻ em qua email: haitranvba@gmail.com; điện thoại: 024.38489226, di động: 0977.738687./.

 

Nơi nhận                                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ

     - Nh­­ư kính gửi                                                                     KT. CHỦ TỊCH

    - L­­ưu VT, ĐNPNTE                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

                            

                                                                                   (đã ký)

 

  Đinh Việt Anh