Ảnh bìa

Kỷ yếu 50 năm Hội Người mù Việt Nam xây dựng và phát triển