Ảnh bìa

Thể lệ Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỂ LỆ

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022

 

(Kèm theo Công văn số 774 /BVHTTDL-TV ngày 10 tháng 3 năm 2022

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 
 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

- Lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên.

- Khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người Việt Nam, đặc biệt là phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cuộc thi được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

III.  CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI

1. Chủ đề:

“Khát vọng phát triển đất nước”

2.   Nội dung thi

a) Dành cho đối tượng học sinh

Thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1

Câu 1: Chia sẻ cảm nhận của em về một cuốn sách đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có ý thức xây dựng môi trường sống văn hóa lành mạnh, có  trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện, kết quả đạt được).

Đề 2

Câu 1: Em hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) hoặc một tác phẩm hội họa (tranh vẽ) với thông điệp lan tỏa tình yêu đọc sách, thông qua đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện, dự kiến kết quả đạt được).

b) Dành cho đối tượng sinh viên

Thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1

Câu 1: Chia sẻ cảm nhận về một cuốn sách anh (chị) được đọc đã truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức, hướng anh (chị) tới lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Câu 2: Anh (chị) hãy viết một sáng kiến kinh nghiệm nhằm phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng? (Nêu rõ được mục đích, tính sáng tạo mởi mẻ, các kết quả, tác động (đã đạt được hoặc dự kiến đạt được) và khả năng ứng dụng, triển vọng nhân rộng sáng kiến trong cộng đồng).

Đề 2

Câu 1: Anh (chị) hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) hoặc một tác phẩm nghệ thuật (tranh vẽ) nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn giàu tính nhân văn, từ đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc.

Câu 2: Anh (chị) hãy viết một sáng kiến kinh nghiệm nhằm phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng? (Nêu rõ được mục đích, tính sáng tạo mới, các kết quả, tác động (đã đạt được hoặc dự kiến đạt được) và khả năng ứng dụng, triển vọng nhân rộng sáng kiến trong cộng đồng).

         3. Yêu cầu về bài dự thi

a) Hình thức

         - Mỗi thí sinh tham gia gửi bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm), ngôn ngữ trình bày bằng Tiếng Việt và có thể sử dụng một trong hai hình thức:

+ Viết (đánh máy, viết tay): Độ dài bài dự thi viết không quá 5.000 từ.

+ Dựng clip (video, audio): Thời lượng tối thiểu là 5 phút, tối đa là 12 phút; có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo và đảm bảo về chất lượng hình ảnh, âm thanh; có độ phân giải tối thiểu là 640px x 480px; được lưu bằng định dạng phổ biến mp4, avi, mpeg, mkv, klv... và phù hợp với việc đăng tải trên Youtube.

         - Đối với tác phẩm hội họa (tranh vẽ): được thể hiện trên giấy không dòng kẻ; phải có phần thuyết minh ý tưởng (độ dài phần thuyết minh không quá 1.000 từ); thí sinh được sử dụng chất liệu màu tự do phù hợp với tranh vẽ và sở trường của bản thân; quy định cụ thể kích thước giấy như sau:

         + Học sinh sử dụng giấy kích thước tối đa: khổ A3 (29,7x42 cm).

         + Sinh viên sử dụng giấy kích thước tối đa: khổ A2 (42x59,4 cm).

         - Các sản phẩm minh họa gửi kèm bài dự thi có kích thước tối đa: 60x120x70cm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao).

b) Nội dung

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 02 câu hỏi được đặt ra trong đề thi, có nội dung lành mạnh, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; đảm bảo tính chính xác, an toàn thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan.

-   Các cuốn sách được chia sẻ trong bài dự thi phải được phát hành hợp pháp tại Việt Nam (khuyến khích thí sinh chia sẻ các cuốn sách được xuất bản trong thời gian gần đây), lưu ý có giới thiệu cụ thể, đầy đủ nguồn xuất bản của cuốn sách.

-  Ở câu 1 của mỗi đề thi, thí sinh có thể thêm phần tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh (không quá 300 từ đối với bài viết hoặc 02 phút đối với clip) có chất lượng tốt sẽ được cộng điểm khuyến khích.

-   Bài thi khi được lựa chọn tham dự vòng chung kết phải gửi kèm theo Thông tin dự thi của thí sinh (theo mẫu); phải được chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi văn bản và không có bất kì ký hiệu riêng nào khác ghi trên bài.

-   Các thí sinh gửi kèm theo bài dự thi Giấy xác nhận đã tham gia hoạt động khuyến đọc tại trường học, địa phương, cộng đồng về Ban Tổ chức sẽ được cộng điểm khuyến khích.

4.   Trách nhiệm của thí sinh tham dự Cuộc thi

- Thí sinh phải tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi.

-   Bài dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân thí sinh (các clip dự thi phải do chính thí sinh thể hiện, bao gồm cả giọng đọc và dẫn chuyện), chưa gửi trưng bày, triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm, mạng internet hoặc dự thi ở cuộc thi nào.

-  Các trường hợp sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh… của người khác trong bài dự thi phải có trích dẫn nguồn đầy đủ. Các clip dự thi sử dụng hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh phải thực hiện theo quy định về bản quyền; thí sinh chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp về pháp lý liên quan đến các vi phạm bản quyền (nếu có).

5. Trách nhiệm của Ban Tổ chức Cuộc thi

- Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại bài cho các thí sinh. Ban Tổ chức có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản bài dự thi, sử dụng các tác phẩm dự thi để quảng bá cuộc thi và phục vụ các hoạt động khuyến đọc.

- Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan đến những tác phẩm tham gia dự thi.

IV.  QUY MÔ, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Quy mô tổ chức cuộc thi.

-  Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

-  Cuộc thi gồm 02 vòng: Sơ khảo và chung kết

+ Vòng sơ khảo: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tỉnh/thành phố, Hội Người mù Việt Nam, các trường đại học/học viện và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức.

+ Vòng chung kết: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

2.   Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi và tổng kết cuộc thi

a) Vòng sơ khảo: Từ tháng 3/2022 đến ngày 14/7/2022.

- Thí sinh nộp bài dự thi phải điền thông tin đầy đủ (có biểu mẫu gửi kèm) về địa chỉ theo quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi vòng sơ khảo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tỉnh/thành phố, Hội Người mù Việt Nam, trường đại học/học viện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Đối với các tỉnh/thành phố, trường đại học/học viện không tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022, thí sinh nộp bài trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2, số 73, phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Bài dự thi bằng hình thức quay clip gửi qua email: daisuvanhoadoc2022@oes.edu.vn.

- Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 vòng sơ khảo của Bộ Quốc phòng lựa chọn tối đa 30 bài; vòng sơ khảo của Bộ Công an lựa chọn tối đa 30 bài; mỗi tỉnh/thành phố lựa chọn tối đa 20 bài; Hội Người mù Việt Nam lựa chọn tối đa 15 bài; mỗi trường đại học/học viện lựa chọn tối đa 10 bài; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam lựa chọn tối đa 20 bài đạt giải gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện), số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15 tháng 7 năm 2022 để tham dự vòng chung kết.

b) Vòng chung kết:  Từ ngày 15/7/2022 đến cuối tháng 11/2022.

- Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 vòng chung kết tiếp nhận, xử lý kỹ thuật các bài dự thi tham gia vòng chung kết; thành lập Ban Giám khảo theo quy định và tiến hành chấm bài dự thi.

- Bình chọn Clip dự thi vòng chung kết được yêu thích nhất: Các Clip dự thi vòng chung kết được đăng tải và tổ chức bình chọn bắt đầu vào 10 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2022, kết thúc vào 10 giờ ngày 05 tháng 9 năm 2022 trên Kênh Youtube “Sách và Trí tuệ Việt” (do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý). Cách thức bình chọn như sau:

+ Bước 1: Truy cập và đăng ký (Subcribe) Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” tại địa chỉ: bit.ly/sachvatritueviet.

+ Bước 2: Bình chọn bằng cách Xem, nhấn Yêu thích cho các clip bài dự thi được đăng tải công khai trong Chuyên mục “Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022”.

+ Người dùng phải thực hiện đủ 02 bước trên mới được tính điểm bình chọn hợp lệ.

+ Cách tính điểm bình chọn như sau:

          01 lượt Xem (View) = 02 điểm

          01 lượt Yêu thích (Like) = 01 điểm

Tổng điểm bình chọn của mỗi clip bằng tổng điểm lượt Xem (View) + lượt Yêu thích (Like).

+ Kết quả bình chọn không ảnh hưởng tới kết quả chấm thi chung cuộc của các clip dự thi.

         - Ban Tổ chức tổng kết Cuộc thi, công bố danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể, dự kiến vào tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội.

V.  GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Vòng sơ khảo

Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị tổ chức vòng sơ khảo quy định cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

2. Vòng chung kết

a) Giải chính

* Giải cá nhân (dành cho 03 cấp học phổ thông: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và bậc học đại học), cụ thể như sau:

- Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu: 04 Danh hiệu.

- 08 giải A

- 16 giải B

- 52 giải C

- 180 giải Khuyến khích

* Giải tập thể

- Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất: 01 Danh hiệu.

- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 01 Danh hiệu.

- Đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo cuộc thi: 10 đơn vị.

b) Giải chuyên đề

- Ban Tổ chức trao các giải chuyên đề (dành cho 03 cấp học phổ thông: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và bậc học đại học), gồm 32 giải, cụ thể như sau:

1. Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất;

2. Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất;

3. Bài thơ khuyến đọc hay nhất;

4. Sáng tác kịch khuyến đọc hay nhất;

5. Tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất;

6. Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất;

7. Bài dự thi thể hiện chủ đề Cuộc thi ấn tượng nhất;

8. Kế hoạch/Sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất.

- Đối tượng người khiếm thị: 01 giải Bài dự thi xuất sắc nhất.

- Giải thưởng dành cho bình chọn: 01 giải Clip dự thi được nhiều người bình chọn nhất.

VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

Những bài dự thi xuất sắc nhất có thể được Ban Tổ chức tuyển chọn và in thành sách./.

MẪU

 

 

 

 

 


MÃ BÀI DỰ THI

(Do Ban tổ chức ghi)

 

THÔNG TIN DỰ THI

CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022

 

1.     Thông tin của thí sinh dự thi

 

Họ và tên:....................................................................................................................................................................................................

Ngày sinh: .................................................................................................................................................................................................

Số điện thoại cá nhân (nếu có): .......................................................................................................................................

Email (nếu có): .......................................................................................................................................

 

2.     Thông tin trường

Lớp: .......................................................................................    Trường: ...........................................................................................

Quận/Huyện: ...............................................................   

Tỉnh/Thành phố: .....................................................................

Thầy/Cô phụ trách cuộc thi:..................................................................................................................................................

Số điện thoại: .................................................................................   Email: ..............................................................................

 

3.     Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)

 

Họ và tên bố/mẹ: .....................................................................     Nghề nghiệp: ..........................................................

Số điện thoại: .................................................................................   Email: ..............................................................................

Địa chỉ gia đình: ................................................................................................................................................................................

4.      Giới thiệu sơ lược về bản thân (100 từ):..............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

(Ký và ghi rõ họ tên)