Ảnh bìa

Ánh dương Đại hội X

Đại hội X đã đến rồi

Hội viên cả nước bồi hồi, xốn xang

Phát huy truyền thống vẻ vang

Nhiệm kỳ IX Hội vững vàng bước đi

Dù bao bão tố quản chi

Thiên tai, dịch bệnh đâu gì cản ta

Tổ chức phát triển gần xa

Người mù vào Hội mái nhà thương yêu

Đẩy lùi nghèo đói, cô liêu

Từng ngày cuộc sống bao điều đổi thay

Tuyên truyền giáo dục đều tay

Văn nghệ nở rộ giọng hay ba miền

Dắt tay nhau cùng tiến lên

Đại hội thắng lợi hội viên đồng lòng

Nâng niu điều Bác hằng mong

Tàn nhưng không phế lắng trong tim Người

Thành công vang đại hội X

Mở ra chương mới sáng ngời ánh dương.

Đàm Quyết Tiến