Ảnh bìa

Bình minh cuộc đời

Na thế k đã đi qua

Bình minh lp lánh bông hoa cuc đời

Sáng trong tng ch tng li

Năm mươi năm y bin tri tri ân

Sơ khai n phm Tp San

Ngày nay Tp chí cha chan tình người

Bn đồng tt khp nơi nơi

Giúp nhau cùng tiến, xây đời m no

Kiến thc đầy p mt kho

Là ngun ánh sáng quý cho mi người

Tng trang mang đến n cười

Người mù đây đó khp tri năm châu

Vượt qua bóng ti u su

Dt lên c tích đời sau vn truyn

Đến tay độc gi khp min

Món ăn b ích, điu khuyên chân tình

Li vàng Bác dy đinh ninh

Tàn nhưng không phế vươn mình đi lên

Đời Mi mãi mãi k bên

Người thy, người bn không quên sut đời.

                        Đàm Quyết Tiến