Ảnh bìa

Chữ Braille trong lòng người mù thành phố đỏ

30 năm qua mt chng đường

Người mù gương sáng ta ngát hương

Thi đua Ái Quc nghèo vượt khó

Khp no quê hương khp no đường

Mt, hai, ba, bn, ri năm, sáu

Chm, chm hin lên trang giy này

Ôi ch Braille k diu quá

S nghip cuc đời đọc bng tay

Biết ch Braille tht diu k

Soi t ch đường mi bước đi

Đi trong mơ ước trong hoài bão

Có ch Braille thng sc người

 Người mù đã có ch Braille

Thp sáng nim tin chng đường dài

Gt b t ti và s phn

M đường cuc sng hướng tương lai

Đảng Bác H có ch ri

Có Hi người mù gn bó tôi

30 năm qua xây dng Hi

Lng đọng trong tim d bi hi!

                                            

                                                                     Trn Đức Lc