Ảnh bìa

Em đi bầu cử

 

EM ĐI BẦU CỬ

 

Phố phường rợp bóng cờ hoa

Làng trên, xóm dưới hát ca rộn ràng

Em đi dưới ánh nắng vàng

Tay cầm lá phiếu hân hoan trong lòng

Chọn người tài đức song song

Vì dân, vì nước ‘vừa hồng vừa chuyên’

Vững tay cầm lái con thuyền

Vượt qua sóng gió về bên bến bờ

Biết tạo dựng, chọn thời cơ

Dân giàu, nước mạnh từng giờ đổi thay

Được cầm lá phiếu trên tay

Em đi bầu cử tràn đầy niềm tin./.

Phan Song Thao