Ảnh bìa

Lời hiệu triệu trái tim

Bài thơ viết nhân kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2023

Bảy nhăm năm Bác ra lời

Thi đua ái quốc người người hăng say

Bộ đội súng chắc cầm tay

Giặc kia kéo đến chúng bay tan tành

Nông dân gặt hái nhanh nhanh

Thóc đầy kho bãi, lợn nhanh xuất chuồng

Nhà thờ thong thả tiếng chuông

Đêm quê êm ả trăng suông thanh bình

Xa xa tiếng máy xịch xình

Reo vang tiếng búa công trình mọc lên

Nhi đồng phấn khởi điền tên

Tuổi nhỏ việc nhỏ làm nên cơ đồ

Phụ lão theo tiếng Bác Hồ

Hòa bình kiến thiết đàn bồ câu bay

Cùng bao giai cấp hăng say

Thi đua ái quốc dựng xây nước nhà

Cho Tổ quốc ngàn lời ca

Hồn thiêng sông núi bao la đất trời

Giang sơn gấm vóc tuyệt vời

Lời Bác đọng mãi tới thời đại nay.

Đàm Quyết Tiến