Ảnh bìa

Tỉnh hội Sóc Trăng tổ chức đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 của Trung ương Hội

Sáng ngày 30/5/2022,  Hội Người mù tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành và cán bộ chuyên môn Tỉnh hội và 30 hội viên tiêu biểu.

Trước đó, Hội Người mù thị xã Vĩnh Châu đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội khoá X. Đại biểu dự Hội nghị nghiêm túc lắng nghe, trao đổi và đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện.

Thu Nhàn