Ảnh bìa

C/v phối hợp tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng Tiếng hát từ trái tim