Ảnh bìa

Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ IV, khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 03/11/2023, Trung ương Hội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết với 2 văn bản dự thảo gồm: hướng dẫn điều lệ Hội Người mù Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2022-2027 và dự thảo bổ sung, sửa đổi một số điểm của Quyết định số 77/QĐ-HNM về tiêu chuẩn uỷ viên Ban Chấp hành các cấp Hội và một số nội dung khác.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại Văn phòng Trung ương Hội có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội, cán bộ văn phòng, tại hơn 200 điểm cầu trực tuyến có sự tham dự của Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo PHCN cho người mù, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội, cán bộ Hội tại các Tỉnh, Thành hội, các Quận, Huyện, Thành, Thị hội trong cả nước.

Ảnh: Các đồng chí thường trực Trung ương Hội và cán bộ văn phòng dự hội nghị tại điểm cầu chính Văn phòng Trung ương Hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khẳng định: Trên cơ sở Điều lệ Hội Người mù Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 13/6/2023, Tiểu ban soạn thảo và Thường trực TW Hội đã xây dựng hướng thực hiện dẫn điều lệ. Bên cạnh đó, các quy định về tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành các cấp Hội cũng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với các văn bản của Đảng, nhà nước và tình hình thực tế hiện nay. Đây là hai văn bản quan trọng trong công tác Hội, đề nghị các đồng chí cán bộ các Tỉnh, Thành hội, các Quận, Huyện hội tập trung đóng góp ý kiến để hai văn bản hoàn thiện và biểu quyết  thông qua đảm bảo sự hoạt động ổn định của tổ chức Hội.

Ảnh: Đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, nhìn chung, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo của 2 văn bản. Các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp những nội dung của dự thảo hướng dẫn điều lệ như: các điều khoản quy định về hội viên (hội viên cá nhân, thành viên tổ chức), tiêu chuẩn, thủ tục kết nạp, chuyển sinh hoạt Hội….

Ảnh: Từ các điểm cầu trực tuyến, các đại biểu đã sôi nổi đóng góp ý kiến vào nội dung của 2 văn bản.

Đặc biệt các nội dung quy định về tổ chức hoạt động của Hội như hệ thống tổ chức Hội, về đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, thường trực Hội nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu tại các điểm cầu Thành hội Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, các Tỉnh hội Hải Dương, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Vĩnh Long... nội dung của các điều khoản đến việc sử dụng từ ngữ cũng được các đại biểu nhiệt tình đóng góp. Những ý kiến góp ý, bổ sung của các đại biểu đã được các đồng chí thường trực Trung ương Hội và ban soạn thảo giải thích, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện hướng dẫn điều lệ. 66/66 Ủy viên Ban chấp hành tham dự hội nghị đã biểu quyết thông qua nội dung hướng dẫn điều lệ.

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn cụ thể với các ủy viên Ban Chấp hành các cấp Hội: Quận, Huyện, Thị hội, xã, phường và chi hội, những trường hợp đặc biệt…

Trong đó, đại diện Tỉnh hội Cao Bằng, Thái Bình, Bình Dương, Thành hội thành phố Hồ Chí Minh đưa ra ý kiến về các quy định với trường hợp đặc biệt, cách diễn đạt từ ngữ cho dễ hiểu. Thường trực Trung ương Hội và ban soạn thảo văn bản đã tiếp thu, giải thích rõ hơn nội dung của các điều khoản và lấy ý kiến biểu quyết với kết quả 66/66 Ủy viên Ban Chấp hành tham gia hội nghị đồng ý thông qua văn bản dự thảo bổ sung, sửa đổi một số điểm của Quyết định số 77/QĐ-HNM về tiêu chuẩn uỷ viên Ban Chấp hành các cấp Hội.

Cũng tại hội nghị, Trung ương Hội đã phổ biến, thông qua một số nội dung công tác Hội khác sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Đời mới